Bli Trygg e-Handelsertifisert

Les om Trygg e-Handelsertifiseringen før du registrerer din virksomhet

Grunndata

Norsk organisasjonsnummer uten mellomrom

Fakturaadresse

Besøksadresse

Daglig leder

Kontaktperson for Trygg e-Handel

Markedssegment

Beskrivelse

Villkår

Jeg er innforstått med kostnadene forbundet med godkjenningsprosedyren, og jeg har lest og forstått kravene for å bli en godkjent Trygg E-handel
Klikk her for å sende søknaden om å bli godkjent Trygg e-Handel. Søknaden blir først behandlet når søknadsavgiften er betalt.